Ple municipal

print pdf

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

 

Convergència i Unió

 

Sr.Antonio Palau Bosch, Alcalde President

Sr.Juan Vicente Cerezo Cuevas

Sr.Francesc Huguet Garcia

Sr.Juan Carlos García Hernández