PAM

print pdf

L’ajuntament del Milà ha rebut del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per a l'anualitat 2016 per despeses corrents, l'import de 37.151,22 €.