PAM

L’Ajuntament del Milà ha rebut del Pla d'Acció Municipal (PAM) per al finançamenat de l'obra, Nova estació depuradora d'aigües residuals a el Milà-EDAR:
2017: 85.117,99€
2018:65.422,00€
2019:26.250,00€